Kalite ve Ar-Ge

Kalite Anlayışımız

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Akın İnşaat toplum kalite ilkelerine uygun projeler üretmektedir.

Proje üretim aşamasından başlayarak, projenin son kullanıcıya teslimine kadar mimari ve inşaat şartnamelerine, güvenlik yönetmeliklerine özenle uyulmaktadır.

Dünya standartlarına uygun projeler için teknolojik gelişmeler dikkatle izlenmekte ve uygulanmaktadır. Sektördeki yenilikler ve gelişmeler yakından takip edilmektedir. Temel ilke ve değerlerden taviz vermeden modern anlayıştan uzaklaşmadan konforlu ve kullanışlı projeler üretilmektedir.

.

Kalite Politikamız

  • Pazar ve rekabet şartları ne kadar zorlayıcı olursa olsun kaliteden ödün vermeden müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vermek,
  • Verimli çalışma ilkesi ışığında kalite politikalarını sürekli geliştirmek ve şartlara uygun hale getirmek,
  • En iyi ve en kaliteli hizmeti verebilmek için çalışanlarımızın motivasyonlarını yüksek tutmak, takım çalışması anlayışını geliştirmek,
  • Sürekli bir değişim ve gelişim için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
  • Yeni görüş ve önerilere açık bir yönetim politikası uygulamak,
  • Çevre kirliliğini önlemek için proje uygulama aşamasında gereken bütün önlemleri almak,
  • Kaynakları en iyi ve verimli biçimde kullanmak,
  • İş ve işçi güvenliği için yönetmeliklere istisnasız uymak,
  • Yasal düzenlemelere, AKIN İnşaat kurum ilkelerine, müşteri istek ve beklentilerine uymayı, kalite politikası olarak benimsemektir.

.